Webinaar: MLNP™ Basiese Opleiding

Wat is Multi-Level Neuro-Processing (MLNP)™?

– ‘n Interoseptiewe Intervensie Proses –

Multi-Level Neuro-Processing (MLNP)™ verwys na die verskillende maniere waarop die brein en liggaam inligting prosesseer en integreer.  Dit is ‘n geïntegreerde en omvattende brein-liggaam interoseptiewe intervensie proses wat die fasiliteerder toelaat om genesing en transformasie op ‘n dinamiese manier te fasiliteer.

MLNP™ help die brein en liggaam om inligting op so ‘n manier te prosesseer en te integreer dat die eindresultaat ‘n definitiewe en permanente verandering tot gevolg het in:
 • Denke – nuwe perspektiewe op jouself, die lewe, ander en God
 • Gevoelens – vrees, skuld, skaamte en ander negatiewe emosies word ontlont
 • Gedrag – voorspelbare en reaktiewe maniere van coping maak plek vir ‘n nuwe, kreatiewe manier van bestaan en optrede

Ander veranderinge wat algemeen is na een of meer sessies van MLNP™ is:

 • verminderde angsvlakke
 • verligting van trauma simptome
 • laer fisiese pynvlakke
 • grense in verhoudings
 • kreatiwiteit
 • selfgeldendheid
 • beter selfpersepsie
 • verbetering van prestasie
 • meer energie
BrainProcesses

Ons brein en liggaam is die hele tyd besig om informasie te prossesseer. Inligting, emosies en sensasies word geprosesseer terwyl ons wakker is sowel as wanneer ons slaap.

Wanneer ons geïntegreerd voel en goed presteer, is daar effektiewe interaksie tussen brein (bewuste denke) en liggaam (onbewuste denke) en prosessering is dus optimaal. Wanneer ons oorweldig voel, kan ons nie reguit dink nie, omdat ons liggaamlike sensasies en emosies oorgeneem het.  Aan die ander kant, wanneer ons té analities en van ons emosies (liggaamlike sensasies) afgesny is, kan optimale prosessering ook nie plaasvind nie.

Top-down prosessering begin by rasionele denke, persepsies en gedissiplineerde gedragskeuses.  Terapeutiese benaderings wat die liggaam en sy sensasies afskeep, fokus hoofsaaklik op die denke (top-down prosessering) en sal gevolglik beperkte resultate behaal.  Top-down prosessering is ‘n baie stadiger, taalgebaseerde analise as die bottom-up oorlewingsprosesseringsvermoë.

Bottom-up prosessering fokus op die fisiese/fisiologiese sensasies soos hulle voortdurend in persepsies, kognisies en besluite ontwikkel.  Bottom-up prosessering is sterker as top-down prosessering in die verandering van ons persepsies van die wêreld. Blywende verandering vind hoofsaaklik plaas deur bottom-up prosessering.

Hierdie opleiding is geskik vir:

 • Gekwalifiseerde Beraders
 • Maatskaplikewerkers
 • Sielkundiges
 • Pastorale Hulpverleners
 • Life Coaches

Ons tydmors waarborg aan jou

Jy sal verbaas wees oor die verskil wat MLNP™ aan jou praktyk sal maak.  Indien jy egter wonder of hierdie werkswinkel die moeite werd kan wees, gee ons jou werkswinkelfooi met ‘n aan jou terug as jy dink dit was tydmors.

Jy gaan die volgende leer:

 • Hoe die brein en liggaam inligting prosesseer.
 • Hoe om stres- en traumafunksionering vir die kliënt te normaliseer.
 • Hoe spieëlneurone ‘n onmisbare rol speel tydens prosessering.
 • Hoe om prosessering te inisieer en transformasie te fasiliteer.
 • Hoe om ‘n persoon te help om intense frustrasies en lewenstres te hanteer.
 • Hoe om ‘n persoon te help om die “energieparasiete” in sy/haar lewe te ontdek en daarvan ontslae te raak.
 • Hoe om ‘n persoon te help om negatiewe emosies oor ‘n saak, mense en self te hanteer en daarvan ontslae te raak
 • Hoe terapeutiese teenwoordigheid, empatiese ingesteldheid en resonansie die kliënt se prosessering verdiep en die kliënt se hulpbron is.
‘n Kort verduideliking van die verloop van ‘n basiese MLNP™ sessie

Hoe werk die Webinaar?

Die webinaar vind oor 4 dae plaas, op die volgende datums:

 • 20 – 23 Februarie 2024
 • Elke dag: 08:30 – 10:30; 11:00 – 14:00

Elke sessie word opgeneem. Indien jy ‘n sessie mis, is dit geen probleem nie. Die skakel van die opname word die volgende dag aan jou beskikbaar gestel. Dit het die ekstra voordeel dat almal weer na die sessies kan kyk. Dit is belangrik, omdat elke sessie met baie inligting gepak is en die meeste kursusgangers oorweldig voel na elke sessie.

Slegs R 6 000.00

Om in te skryf, kontak ons kantoor by: perspektiefmails@gmail.com