Webinaar: MLNP™ Basiese Opleiding
Kliek op die volgende video om daarna te kyk. My kollega, Edgar Phillips verduidelik die 3 stappe van MLNP™ Basiese Opleiding:

Wat is Multi-Level Neuro-Processing (MLNP)™?

– Die Terapeutiese Eweknie van Kontemplatiewe Gebed –

Multi-Level Neuro-Processing (MLNP)™ verwys na die verskillende maniere waarop die onderskeie areas in die brein (voor-, emosionele en agterbrein) inligting prosesseer en integreer.  Dit is ‘n geïntegreerde en omvattende brein-liggaam fasiliteringsproses wat die fasiliteerder toelaat om genesing en transformasie op ‘n dinamiese manier te fasiliteer.

MLNP™ help die brein om inligting op so ‘n manier te prosesseer en te integreer dat die eindresultaat ‘n definitiewe en permanente verandering tot gevolg het in:
 • Denke – nuwe perspektiewe op jouself, die lewe, ander en God
 • Gevoelens – vrees, skuld, skaamte en ander negatiewe emosies word ontlont
 • Gedrag – voorspelbare en reaktiewe maniere van coping maak plek vir ‘n nuwe manier van bestaan en optrede

Ander veranderinge wat algemeen is na een of meer sessies van MLNP™ is:

 • verminderde angsvlakke
 • verligting van trauma simptome
 • laer fisiese pynvlakke
 • grense in verhoudings
 • kreatiwiteit
 • selfgeldendheid
 • beter selfpersepsie
 • verbetering van prestasie
 • voel meer lewendig as tevore
BrainProcesses

Ons breine is die hele tyd besig om informasie te prossesseer. Inligting, emosies en sensasies word geprosesseer terwyl ons wakker is sowel as wanneer ons slaap.  Onderskeie areas van die brein prosesseer verskillende dinge.  Daar is basies links-regs sowel as top-down en bottom-up prosessering.

leftrightbrain

Wanneer ons geïntegreerd voel en goed presteer, is daar effektiewe interaksie tussen die linker- en regterbrein en die links-regs prosessering is dus optimaal. Die linkerbrein beheer die regterkant van die liggaam en omgekeerd.  Ons linkerbrein dink, gebruik taal en los probleme op.  Ons regterbrein is intuïtief, emosioneel en is betrokke by liggaamsfunksies.  Wanneer ons oorweldig voel, kan ons nie reguit dink nie, omdat ons regterbrein oorgeneem het.  Wanneer ons té analities en van ons emosies afgesny is, is ons in die linkerbrein vasgevang.

Top-down prosessering begin by rasionele denke, persepsies en gedissiplineerde gedragskeuses.  Terapeutiese benaderings wat die liggaam en sy sensasies afskeep, fokus hoofsaaklik op die denke (top-down prosessering) en sal gevolglik beperkte resultate behaal.  Top-down prosessering is ‘n baie stadiger, taalgebaseerde analise as die bottom-up oorlewingsprosesseringsvermoë.

Bottom-up prosessering fokus op die fisiese/fisiologiese sensasies soos hulle voortdurend in persepsies, kognisies en besluite ontwikkel.  Bottom-up prosessering is sterker as top-down prosessering in die verandering van ons persepsies van die wêreld. Blywende verandering vind hoofsaaklik plaas deur bottom-up prosessering.

Hierdie opleiding is geskik vir:

 • Gekwalifiseerde beraders
 • Maatskaplikewerkers
 • Sielkundiges
 • Pastorale hulpverleners
 • Lewens -en besigheidsafrigters

Ons tydmors waarborg aan jou

Jy sal verbaas wees oor die verskil wat MLNP™ aan jou praktyk sal maak.  Indien jy egter wonder of hierdie werkswinkel die moeite werd kan wees, gee ons jou werkswinkelfooi met ‘n aan jou terug as jy dink dit was tydmors.

Jy gaan die volgende leer:

 • Hoe die brein inligting prosesseer.
 • Hoe om stres- en traumafunksionering vir die kliënt te normaliseer.
 • Hoe spieëlneurone ‘n onmisbare rol speel tydens prosessering.
 • Hoe om prosessering te inisieer en transformasie te fasiliteer.
 • Hoe om ‘n persoon te help om intense frustrasies en lewenstres te hanteer.
 • Hoe om ‘n persoon te help om die “energieparasiete” in sy/haar lewe te ontdek en daarvan ontslae te raak.
 • Hoe om ‘n persoon te help om negatiewe emosies oor ‘n saak, mense en self te hanteer en daarvan ontslae te raak
 • Hoe teenwoordigheid, aanvoeling en resonansie die kliënt se prosessering verdiep en die kliënt se hulpbron is.

Hoe werk die Webinaar?

Die webinaar vind oor 8 sessies plaas, op die volgende datums:

 • 18, 19, 20 & 23 Augustus 2021
 • Elke dag: 08:30 – 10:30; 11:00 – 13:00

Elke sessie word opgeneem. Indien jy ‘n sessie mis, is dit geen probleem nie. Die skakel van die opname word die volgende dag aan jou beskikbaar gestel. Dit het die ekstra voordeel dat almal weer na die sessies kan kyk. Dit is belangrik, omdat elke sessie met baie inligting gepak is en die meeste kursusgangers oorweldig voel na elke sessie.

Slegs R 4 500.00

Om in te skryf, kliek op die volgende skakel: Inskrywingsvorm