Month: May 2020

Webinaar: MLNP™ Basiese Opleiding

Wat is Multi-Level Neuro-Processing (MLNP)™? – Die Terapeutiese Eweknie van Kontemplatiewe Gebed – Multi-Level Neuro-Processing (MLNP)™ verwys na die verskillende maniere waarop die brein en liggaam inligting prosesseer en integreer.  Dit is ‘n geïntegreerde en omvattende brein-liggaam fasiliteringsproses wat die fasiliteerder toelaat om genesing en transformasie op ‘n dinamiese manier te fasiliteer. MLNP™ help die ….  Read More