Month: May 2020

Webinaar: MLNP™ Basiese Opleiding

KLiek op die volgende video om daarna te kyk: Wat is Multi-Level Neuro-Processing (MLNP)™? – Die Terapeutiese Eweknie van Kontemplatiewe Gebed – Multi-Level Neuro-Processing (MLNP)™ verwys na die verskillende maniere waarop die onderskeie areas in die brein (voor-, emosionele en agterbrein) inligting prosesseer en integreer.  Dit is ‘n geïntegreerde en omvattende brein-liggaam fasiliteringsproses wat die ….  Read More