MLNP™ en die Drie Breine Teorie

Kliek op die video hieronder:

Hierin verduidelik Edgar hoe hulpverleners uitbrand deur hul kliënte se stres oor te neem wanneer raad gegee en/of saamgepraat word.

Webinaars word op die volgende datums aangebied,

Elke dag vanaf 08:30 – 10:30; 11:00 – 13:00:

  • WEBINAAR 1:
  • 3 – 6 Mei 2021
  • OF
  • WEBINAAR 2:
  • 7 – 10 Junie 2021

Kliek op die volgende skakel om in te skryf:

MLNP™ Basiese Opleiding Inskrywingsvorm